Regio Zwolle
Logistiek Expertise Centrum

arthur@mkbregiozwolle.nl

top

Logistieke hotspot regio Zwolle

 Logistieke hotspot regio Zwolle

De kracht van Regio Zwolle

De Regio Zwolle is één van de sterkste groeiregio’s van ons land. De regio bestaat uit 19 gemeenten in vier provincies en heeft 650.000 inwoners. Meer weten kijk op regiozwolle.info

Gebruik maken van de LEC regio Zwolle vergoeding ?  Meld je aan als werkgever of opleider

Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle

Mens

Het platform bundelt alle activiteiten in de regio op het gebied van Transport en Logistiek. Een ultieme wens van de ondernemers om  mens, kennis en economie te verenigen in een efficiënt en effectief platform gerund door ondernemers. Het MENS gedeelte wordt gevormd door de professional. Een zo hoog mogelijk gekwalificieerde medewerker op het juiste moment bechikbaar voor de juiste prijs. De werkgroep van ondernemers heeft uit naam van de grotere stuurgroep een sectorplan geschreven onder regie van MKB Regio Zwolle. Er zullen in 2016 en 2017 650 moeilijk vervulbare vacatures met gekwalificeerd personeel worden ingevuld. Dit benodigd een investering van 6,2 miljoen euro. Met dit eerste grote project zal op het Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle van start gaan. Voor meer informatie raadpleeg het sectorplan Transport & Logistiek Regio Zwolle.

 

Kennis

Het platform bundelt alle activiteiten in de regio op het gebied van Transport en Logistiek. Een ultieme wens van de ondernemers om  mens, kennis en economie te verenigen in een efficiënt en effectief platform gerund door ondernemers. Het KENNIS gedeelte wordt gevormd door de beschikbare data. Hoog gekwalificeerd onderzoek is nodig om het platform de juiste sturingsinformatie te geven. Dit doen wij door samen te werken met het KENNISDC van Windesheim. Zij bezit al een Centre of Expertise Logistiek voor de overkoepelende HBO's. Omdat de bestuurlijke regio Zwolle over 4 provinciegrenzen heen opereert is het lastig om aan sturingsinformatie te komen. Samen met Windesheim zullen we een regionale "aftakking" creeren van het Centre of Expertise om zodoende gericht regionaal te kunnen bouwen. Voor meer informatie raadpleeg het KENNISDC.

 

Economie

Het platform bundelt alle activiteiten in de regio op het gebied van Transport en Logistiek. Een ultieme wens van de ondernemers om  mens, kennis en economie te verenigen in een efficiënt en effectief platform gerund door ondernemers. Het ECONOMIE gedeelte  bevat het verankeren van de ondernemersbelangen in de politiek als ook de krachtenbundeling onderling om tot een betere regionale propositie te komen. Alle activiteiten binnen dit gedeelte van het platform zijn erop gericht om een grotere aantrekkelijkheid te creeren om je als bedrijf te vestigen in de regio of om te kiezen voor handel met de regio Zwolle. Er is in dit gedeelte van het platform nadrukkelijk ruimte voor lobby & marketing. Samen met Port of Zwolle dat een bundeling is van de havenbedrijven Meppel, Kampen en Zwolle zullen we ons actief in de nationale- en internationale markt laten gelden.

 

Partners Ondernemers in de lead

top

Partners

< >

Meedoen?

Het platform zorgt aan de ene kant voor een forse tijdsbesparing voor de ondernemer. Aan de andere kant vragen wij de ondernemer om zijn/haar stem of mening te geven over tal van onderwerpen. Wij zullen dus onze collega ondernemers moeten blijven activeren. De stuurgroep bestaat nu uit zo'n 30 transport-en logistiek bedrijven. Dit mogen er meer dan 1000 worden. Zo kunnen wij geclusterd een tal van casussen beetpakken en altijd in de verhouding 3 ondernemers, 1 overheid en 1 onderwijs vertegenwoordiger.

Het is belangrijk dat u zich daarom aanmeld voor de stuurgroep. Deze stuurgroep geeft mandaat aan de werkgroep die in het MT operations zitten. Daar wordt wekelijks het reilen en zeilen van het Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle gemanaged.

Meld u hier aan voor de stuurgroep

Medewerkers in de transport en logistiek?

Wilt u kennis toevoegen aan uw nieuwe medewerker? Het Logistiek Expertise Centrum (LEC) is opgericht voor en door ondernemers. Het LEC begeleid ondernemers met het vinden en plaatsen van goede medewerkers. Het LEC biedt u:

  • Vergoeding van de opleidingskosten
  • Vergoeding van competentietesten 
  • Vergoeding voor bemiddeling en begeleiding

Van de totale kosten krijgt u 50% vergoed (minus overheadkosten)

Dit is van toepassing voor in de volgende situaties:

  1. U neemt iemand aan die uit een andere baan komt en nog bij- of omgeschoold moet worden in de transport/logistiek
  2. U neemt een werkloos werkzoekende aan met of zonder uitkering.

Enthousiast? En wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op via info@lecregiozwolle.nl.

de INITIATIEFNEMERS

MKB Nederland Regio Zwolle

Bestuursleden: Ben Reuvekamp, Richard Temmink, Edwin Peterman, Jelle Weever en Arthur Reijnders

Jan Arnold Mook

Jan Arnold Mook lid MT Operations

Scania

Scania lid MT Operations

Oegema

Oegema lid MT Operations

Ter haar verhuizingen

Ter haar verhuizingen lid MT Operations

Tielbeke

Tielbeke lid MT Operations

Nieuws l.e.c. regio zwolle

< >

LEC Regio Zwolle succesvol met sectorplan Logistiek!

Logistiek Expertise Centrum realiseerde al 64 trajecten!
 
In het afgelopen jaar is het Logistiek Expertisecentrum (LEC) Regio Zwolle succesvol van start gegaan. Het LEC is het platform  voor de logistieke sector waarin innovatie en uitvoering centraal staat. In het LEC lopen activiteiten rondom Mens (sectorplan), Kennis (onderzoek) en Economie (kansen en voorbereiding voor de toekomst). Een groep met toonaangevende ondernemers, als Scania, Tielbeke Transport, Ter Haar Verhuizingen, Oegema Transport en Portena sturen actief op de uitvoering van activiteiten in het programma.  In samenwerking met Windesheim wordt een onderzoek agenda opgesteld als onderdeel van Kennis. Vanuit Economie is een Logistiek pact van industrieën ontwikkeld. Hier wordt kruisbestuiving bevordert tussen de grootste volume-genererende bedrijven zoals SCANIA, Euroma, Plukon, Wehkamp, Goliath, Verhoek Europe, Schagen Groep en Wehkamp. Innovatie van, voor en door ondernemers.
 
Om de schaarste aan goed gekwalificeerd personeel in de sector Logistiek  hebben ondernemers in het LEC hun krachten gebundeld en een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW.  Dit is de concrete invulling van programma onderdeel Mens. Dit sectorplan is een concrete invulling in de Regio Zwolle van het landelijk Sociaal Akkoord, waarin afspraken gemaakt zijn om de Nederlandse arbeidsmarkt bestand te maken tegen uitdagingen voor de toekomst. In een sectorplan investeert het ministerie in plannen die vanuit de sector zelf komen. De middelen worden ingezet voor scholing, begeleiding van werknemers naar ander werk, het creëren van werkplekken voor kwetsbare doelgroepen (als mensen met een arbeidshandicap, onderdeel van de Banenafspraak) en extra leerwerkplekken voor jongeren.
 
In nauwe samenwerking met de ondernemers uit de sector, het Werkbedrijf Regio Zwolle, regionale opleiders is een krachtige samenwerking in het matchingsproces tussen werkgevers en werkzoekenden tot stand gekomen. Met als doel zoveel mogelijk mensen, zo regulier mogelijk aan het werk. Met ondersteuning vanuit het LEC. Het  resultaat is dat 64 arbeidstrajecten met succes zijn afgerond en 135 trajecten  op de rit staan vanuit het sectorplan.
 
Dit smaakt naar meer aldus voorzitter Leo Bronkhorst (Directeur Scania Logistics Netherlands) “Na een lastige start is het Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle weer springlevend. We hebben als groep ondernemers de nek uitgestoken om zelf actief de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. Afgelopen jaar is veel energie en tijd gaan zitten in wet- en regelgeving. Dit is een enorme leerervaring gebleken voor ondernemend Regio Zwolle. We hebben nu met een goedkeurende accountantsverklaring en met een beschikking van het Ministerie SZW een flinke stap voorwaarts gezet” aldus Bronkhorst.
 
Bronkhorst vervolgt “Nu de spelregels bekend zijn staat dinsdag 6 juni aanstaande weer een grote LEC bijeenkomst met als thema Arbeidsmarkt gepland. Dit wordt georganiseerd vanuit het Logistiek cluster met als partners PEC Zwolle en Port of Zwolle. De organisatie uitvoering is in handen van het LEC in samenwerking met het Regionaal Werkbedrijf, UWV en de Gemeente Zwolle. Inmiddels hebben een vijftigtal bedrijven zich al aangemeld. We hebben vertrouwen in de toekomst! Zo gaan we weer vol gas voorwaarts!” Mocht u zich nog willen aanmelden dan kan dit via een email aan thamar.pol@uwv.nl. De bijeenkomst start om 15.30 uur in het event centrum van PEC Zwolle. Uw dagvoorzitter is Danny Pol deze middag. Na afloop is er volop ruimte om te netwerken.
 

Regio Zwolle
Logistiek Expertise Centrum

Contactgegevens L.E.C. Regio Zwolle

Bezoekadres L.E.C. regio Zwolle:

Schuttevaerkade 80, 8021 DB, Zwolle (1e verdieping)

E-mailadressen:

Arthur Reijnders:

 arthur@mkbregiozwolle.nl | 06-40790450

Administratie

‚Äčadministratie@lecregiozwolle.nl |

06-15520803

 

Verplicht veld *
Verplicht veld *
Verplicht veld *
Verplicht veld *
Verplicht veld *
Verplicht veld *
Verstuur